Portál „ikm-communitas.cz“

Posláním portálu „ikm-communitas.cz“ je vytvářet diskusní platformu, která bude směřovat ke kritické reflexi naší společnosti a kde budou uskutečňovány v praxi myšlenky portálů „rozmluvy.cz“ a „kniha-fiens.cz“. Ústřední témata jsou:

  • Hledání „třetí role univerzity“, kdy zdůrazňujeme roli univerzity ve společnosti, zejména jako obranu proti „ideologickým monopolům“, jejíž nezávislost ve středověku zaručovaly nadace.
  • Vytvoření metody „integrovaného rozvoje obce“, která bude vycházet ze vznikající kolektivní studie „Východiska a cíle integrovaného rozvoje obce“, která pojímá obec jako „komunitu“ (communitas), neboli vnitřně zakotvené lidské společenství, které vyznává společné hodnoty vzájemnosti, vztahuje se k celku a k budoucnosti, a tím vytváří spravedlivou společnost a směřuje k tomu, co „má být“.

Hlavním cílem je uskutečnění programu „Institutu kritického myšlení“ (dále jen IKM), který spočívá ve vytváření institucionální spolupráce univerzit, vysokých škol, nadací a nadačních fondů, a nalezení akademiků z regionálních univerzit, kteří budou:

  • usilovat o vytvoření výzkumného a vzdělávacího centra IKM na místní regionální univerzitě ve spolupráci se stávající či vytvořenou místní komunitní nadací;
  • a podporovat vybrané venkovské obce, které by měly předpoklad, že zde vznikne společenství lidí, kteří by dokázali uskutečňovat „integrovaný rozvoj obce“.

K tomu připravujeme na FSE UJEP v Ústí n. L. vznik IKM, který zpracovává:

  • studii „Východiska a cíle integrovaného rozvoje obce“
  • metodiku k integrovanému rozvoji venkovské obce
  • modelový projekt „Integrovaný rozvoj obce Tisá“.