Portál „rozmluvy.cz“

Portál „rozmluvy.cz“ je vzdělávací portál programu WebDialog a jeho cílem není rozšiřovat objem poznatků, nýbrž probouzet a prohlubovat smysl pro reflexi. Reflexi chápeme jako úsilí rozumět sobě samému, projasňovat svou vlastní individuální situaci i situaci doby a společnosti, v níž žijeme; jako úsilí ne pouze žít, ale také vědět, kdo jsme, jaké hodnoty ctíme, jak máme žít, kam směřujeme, zda je možné toto směřování změnit. Reflexe v tomto smyslu patřila k základům evropské vzdělanosti, dnes však byla takřka zapomenuta, alespoň pokud lze usuzovat ze současného stavu našich vzdělávacích institucí.

Hlavním cílem Dialogického společenství je interdisciplinární dialog, který se pokoušíme rozvíjet v rámci kapitoly „Témata“, kdy bylo zvoleno osm témat, která považujeme za stěžejní pro porozumění člověku a jeho místu v současném světě: hodnoty a jejich význam pro společnost; univerzálnost lidských práv; svoboda a odpovědnost; normalita a autentičnost; komunikace a lidské společenství; demokracie a kapitalismus; volný trh a veřejná prospěšnost; a krize a společenské změny.

Další důležité kapitoly portálu jsou „Slovník myslitelů“, „E-knihovna“ a osobní portály členů Dialogické společenství.