Portál „kniha-fiens.cz“

Cílem portálu „kniha-fiens.cz“ je zpřístupnit filosofická východiska programu WebDialog těm čtenářům, kteří nemají filosofické vzdělání. Nejedná se však o popularizaci a portál je určen pro čtenáře hledající, nikoli nezaujaté. V jednotlivých kapitolách portálu zaznívají témata – vnitřní život člověka, filosofie, umění a imaginace, a víra ve smyslu náboženském i nenáboženském.

Latinské fiens znamená skutečnost jakožto dění, tedy skutečnost je to, co se nejen děje a událo, ale také to, co nastává, co se rodí a přichází z budoucnosti. Tato skutečnost je konkrescentní neboli srostlicová, což znamená, že má svou předmětnou a nepředmětnou stránku.

Pro rodiče dětí všech věkových kategorií, kteří se zamýšlejí nad tím, v čem spočívá vzdělávání a výchova, může být přínosný program „Proměna“, jehož cílem je vytvořit dlouhodobý program pro podporu všeobecné vzdělanosti. Program začíná uvědoměním si kritické situace vzdělání v dnešním světě a zvážením důsledků, které má krize vzdělání mj. pro mezilidské a mezigenerační vztahy. Program je ve stádiu zrodu a bude určen především pro tři věkové skupiny dětí a mládeže (předškolní, 11-leté a 18-leté) a jejich rodiče.

Pokračování pro interní skupinu programu „Proměna“