V roce 2004 vznikl Nadační fond Martina Bubera a u jeho zrodu stály osobnosti, jako byl prof. L. Hejdánek a reverend J. ben David z New Yorku, dlouholetý spolupracovník M. Bubera. Tyto osobnosti byly prvními aktéry konferencí, které se uskutečnily v Ostrově u Tisé v letech 2004-2008. Postupně tak vznikalo širší společenství lidí ze společenských věd a z nadačního a uměleckého světa – Dialogické společenství, které uskutečňuje Program WebDialog – porozumění přítomnému a hledání budoucího.

V roce 2018 vznikl Nadační fond WebDialog, v jehož správní radě jsou významné osobnosti z akademického a nadačního světa, a Program WebDialog se vyvinul do tří dlouhodobých programů:

Program celostního vědění – portál „rozmluvy.cz

Program na podporu všeobecné vzdělanosti – portál „kniha-fiens.cz

Program integrovaného rozvoje obce – portál „ikm-communitas.cz

Popularizace myšlenek Programu WebDialog je uskutečňována na portálu „webdialog.cz“.

Prostřednictvím Nadačního fondu Martina Bubera (246055685/0300) můžete přispět zejména na tvorbu vzdělávacího programu „Proměna“ na podporu všeobecné vzdělanosti, a vzdělávacího programu „Budoucnost našich dětí“ pro pedagogy a rodiče dětí na prvním stupni základní školy, které jsou na portálu „kniha-fiens.cz“.