Kontakt

NadaA?nA� fond Martina Bubera nemA? zamA�stnance ani kancelA?A�, protoA?e pracuje pouze na principu grantA? a odbornA?ch dodA?vek.

PsA?t nA?m mA?A?ete na e-mail: info@webdialog.cz

BA�A?nA? A?A?et A?A�slo: 246055685/0300 vedenA? u A?SOB, a. s.