Kontakt

Nadační fond Martina Bubera nemá zaměstnance ani kancelář, protože pracuje pouze na principu grantů a odborných dodávek.

Psát nám můžete na e-mail: info@webdialog.cz

Běžný účet číslo: 246055685/0300 vedený u ČSOB, a. s.