Dialogické společenství

V roce 2010 začalo vznikat Dialogické společenství, jehož cílem je vytvořit čtyři odborné skupiny z oblasti společenských věd, nadačního a uměleckého světa, a z komerční sféry.

Základem Dialogického společenství je „univerzitní skupina“ složená z osmi podskupin významných představitelů filosofie, theologie, politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, managementu a historie. Postupně vzniká skupina minimálně 40 odborníků pro interdisciplinární dialog. Další tři odborné skupiny, minimálně po deseti členech, tvoří lidé z nadací, teoretici umění a lidé z komerční sféry. Nyní mají odborné skupiny Dialogického společenství 38 členů.

Zástupci jednotlivých odborných skupin vytvořili spolek Webdialog, který je tvůrcem a garantem portálu WebDialog a jeho členové tvoří redakční radu portálu WebDialog. Projekt realizuje Webdialog, z.s. ve spolupráci s dalšími partnery.

zpět na obsah

Skupina odborníků Dialogického společenství

(Podtrženi jsou členové Dialogického společenství, kteří mají na portálu WebDialog své osobní stránky – www.webdialog.cz)

Lidé z univerzit a vysokých škol:

 • Filosofové:
  prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, prof. PhDr. Pavel Kouba, Václav Němec, Ph.D., prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc
 • Theologové:
  prof. ThDr. Milan Balabán, mons. prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan
 • Politologové:
  Ing. Jiří Chotaš, Ph.D., Mgr. Jakub Jinek Dr.phil., doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. V Dialogickém společenství byl doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.
 • Psychologové:
  doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc, EMPH, KCLJ, PhDr. Zdeněk Rieger, doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
 • Sociologové:
 • PhDr. Pavol Frič. V Dialogickém společenství byl prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
 • Ekonomové:
  Ing. Helena Cetlová, PhDr. Tomáš Sedláček, prof. Ing. Milan Žák, CSc
 • Teoretici managementu:
  prof. Ing. Josef Basl, CSc, prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc, RNDr. Ludvík Čichovský, CSc, MBA, prof. Ing. František Kovář, CSc, Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.
 • Historikové:
  doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Lidé z nadací:

 • Ing. Jiří Bárta, MUDr. Milena Černá, Lubomír Krbec, Mgr. Tomáš Růžička, PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc

Lidé z uměleckého světa:

 • Emma Černá, PhDr. Eva Kosáková, prof. Dr. Kurt Krolop, doc. PhDr. Jiří Pechar, prof. PhDr. Jan Royt, prof. PhDr. Ivan Vyskočil.
  V Dialogickém společenství byla Viola Fischerová.

Lidé z mediálního světa:

 • Mgr. Marek Slezák, Mgr. Robert Šamánek

Členy Dialogického společenství jsou dále členové správní rady Nadačního fondu Martina Bubera a členové spolku Reditus.

Redakční rada portálu WebDialog

Členové spolku Webdialog, kteří jsou členy Dialogického společenství, tvoří Redakční radu portálu WebDialog, která vytváří a garantuje interdisciplinární dialog a texty portálu WebDialog. Předsedou redakční rady je M. Žák (ekonomie). Za univerzitní skupinu jsou členy: A. Doležalová (historie), J. Jinek (politologie), V. Němec (filosofie) a P. Štrach (management). Za nadační skupinu je členkou D. Rýdlová, za uměleckou skupinu E. Černá a E. Kosáková a za komerční skupinu M. Slezák.