VeA�ejnA? prospA�A?nost a jejA� evaluace

Ve spoluprA?ci sA�nA�kolika nadacemi pA�ipravujeme projekt, jehoA? cA�lem je vytvoA�it diskusnA� platformu pro univerzity, vysokA� A?koly, nadace a neziskovA� organizace a hledat souA?asnA� pojetA� obA?anskA� spoleA?nosti, kde A?stA�ednA�m tA�matem je a�zveA�ejnA? prospA�A?nost a jejA� evaluacea�?. TA�m umoA?nit vytvA?A�enA� partnerskA?ch projektA? a evaluaA?nA�ch studiA�.

TA�mata projektu jsou:

  • VeA�ejnA? prostor a obA?anskA? spoleA?nost
  • VeA�ejnA? prospA�A?nost, filantropie a altruismus
  • PoslA?nA� a role univerzit, vysokA?ch A?kol, nadacA� a neziskovA?ch organizacA� ve spoleA?nosti
  • Evaluace veA�ejnA� prospA�A?nA?ch projektA?

HlavnA� tA�mata A?innosti nadacA� a reflexe aktuA?lnA�ch spoleA?enskA?ch problA�mA? vA�jednotlivA?ch tA�matech:

  • Podpora vzdA�lanosti a kultury
  • HumanitA?rnA� hodnoty a pomoc znevA?hodnA�nA?m obA?anA?m
  • Podpora komunitnA�ho A?ivota a komunitnA� pA�A?e
  • Ochrana A?ivotnA�ho prostA�edA� a trvale udrA?itelnA? A?ivot.