Veřejná prospěšnost a její evaluace

Ve spolupráci s několika nadacemi připravujeme projekt, jehož cílem je vytvořit diskusní platformu pro univerzity, vysoké školy, nadace a neziskové organizace a hledat současné pojetí občanské společnosti, kde ústředním tématem je „veřejná prospěšnost a její evaluace“. Tím umožnit vytváření partnerských projektů a evaluačních studií.

Témata projektu jsou:

  • Veřejný prostor a občanská společnost
  • Veřejná prospěšnost, filantropie a altruismus
  • Poslání a role univerzit, vysokých škol, nadací a neziskových organizací ve společnosti
  • Evaluace veřejně prospěšných projektů

Hlavní témata činnosti nadací a reflexe aktuálních společenských problémů v jednotlivých tématech:

  • Podpora vzdělanosti a kultury
  • Humanitární hodnoty a pomoc znevýhodněným občanům
  • Podpora komunitního života a komunitní péče
  • Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný život.