Home page

Nadační fond Martina Bubera byl založen v roce 2004 a jeho hlavním cílem je podpora projektu WebDialog, jehož realizace byla zahájena v roce 2010. Projekt WebDialog vznikl z potřeby hledání východisek z hodnotové krize západní společnosti a moderního člověka vůbec. Záměrem projektu je vytvořit širší společenství lidí otevřených vzájemnému dialogu z oblasti společenských věd, nadačního a uměleckého světa a z komerční sféry. Cílem tohoto společenství je vést dialog o hodnotách a usilovat o společné hledání hodnot – Dialogické společenství.

Hlavním nástrojem tohoto dialogu je vzdělávací portál WebDialog, který je odborně garantovanou platformou k reflexi naší společnosti. Portál WebDialog najdete na adrese – www.webdialog.cz.

Nadační fond Martina Bubera se snaží získat partnery pro realizaci projektu WebDialog, zejména individuální dárce z komerční sféry, a proto na našich stránkách najdete především informace o managementu projektu – projekt WebDialog.

Dalšími podporovanými projekty jsou zejména: Nakladatelství OIKOYMENH, spolek Reditus a jeho portál Kniha Reditus, kde se setkávají mladí lidé a studenti, a diskutují o myšlenkách a textech portálu WebDialog.

Základní informaci o Nadačním fondu Martina Bubera a o projektu WebDialog, v podobě propagačního materiálu, naleznete zde.